111      - พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ กองบิน ๕  โดยมี น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล ผบ.บน.๕
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐
                                                                                                                          

                                                                                                                                               111

11      - พัน.อย.บน.๕  ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก กองบิน ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยการนำของ น.ท.วงศ์ปกรณ์  วงศ์สุนทรกุล ผบ.พัน.อย.บน.๕  เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐
                                                                                                                          

                                                                                                                                               111

111      - พัน.อย.บน.๕  จัดทหารช่วยน้ำท่วม อำเภอบางสะพาน และในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธืื
โดยการสั่งการของ น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผบ.บน.๕ ตั้งแต่ ๘ ม.ค.๖๐                                                                                                            
                                                                                                                          

                                                                                                                                               111

111      - พัน.อย.บน.๕  จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่  ประดับเครื่องหมายสังกัด  และพบญาติ 
โดยมี น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล ผบ.บน.๕ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙                                                                                                            
                                                                                                                          

                                                                                                                                               111

11      - พัน.อย.บน.๕  อบรมนิรภัยการจราจร ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒
โดย น.นิรภัย พัน.อย.บน.๕ ก่อนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่                                                                                                                  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              111
11       - พัน.อย.บน.๕   เปิดอบรมเอดส์ให้กั็บทหารกองประจำการ รุ่น ๕๙ ผลัดที่ ๒
โดยมี น.ต.วีระ  อยู่หลง นยฝ.พันอย.บน.๕ ทำการแทน ผบ.พัน.อย.บน.๕ เป็นประธานในพิธี
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค.๕๙


                                                                                                                 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              111
11       - ตรวจความพร้อมรบ แผนป้องกันที่ตั้ง บน.๕ โดยมี พล.อ.ต.ปรีชา   ชมบุญ รอง ผบ.อย.(๒)
เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธ.ค.๕๙ ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

                                                                                                                 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              111
                                                                                                                          
111       - น.ท.วงศ์ปกรณ์ วงศ์สุนทรกุล ผบ.พัน.อย.บน.๕  นำข้าราชการและทหารกองประจำการ
ลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
ในวันอังคารที่ ๑๘ ต.ค.๕๙


                                                                                                                 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              111